eMBi Robik 3

 

Dzieci w wieku 9-10 lat.

Zajęcia trwają 90 min.

W trakcie zajęć przeprowadzimy różnego rodzaju eksperymenty z zakresu fizyki, robotyki i informatyki. Praktyczny charakter zadań, nad którymi będziemy pracować w trakcie warsztatów, uczy logicznego myślenia i współpracy w grupie.